Zoekresultaat

Bewoners van een serviceflat hebben de indruk dat de woonservicekosten en zorgservicekosten die zij betalen deels op hetzelfde zien. Een in 2009 door twee bewoners hierover aangespannen kantongerechtsprocedure heeft geen uitkomst of duidelijkheid gebracht. Zorgaanbieder en de eigenaar/verhuurder van de serviceflats hebben nadien op diverse manieren geprobeerd duidelijk te ..
Zorgaanbieder krijgt van twee centrale cliëntenraden geen positief advies over het vaststellen en invoeren van een nieuw reglement ex art. 2 lid 2 WMCZ. Nu blijkt dat geen sprake zal zijn van een wezenlijke verandering in de structuur en medezeggenschapsverdeling ten opzichte van de situatie voor fusie, acht de ..