Zoekresultaat

De cliëntenraad van een ziekenhuis stelt (verzwaard) adviesrecht te hebben inzake een beleidswijziging rond zwangerschapsafbreking. Het ziekenhuis hanteert een richtlijn zwangerschapsafbreking waarin restricties zijn opgenomen ten aanzien van wat volgens Nederlandse wetgeving mogelijk is op dit gebied. Aan de richtlijn is toegevoegd de mogelijkheid van zwangerschapsafbreking bij geconstateerde trisomie ..