Zoekresultaat

Deze uitspraak heeft betrekking op drie besluiten van een zorgaanbieder. Deze besluiten zijn volgens de centrale cliëntenraad nietig omdat de zorgaanbieder de besluiten heeft genomen ondanks een negatief verzwaard advies van de centrale cliëntenraad en zonder de besluiten te laten toetsen door de commissie van vertrouwenslieden. Het eerste besluit betreft ..
Een zorgaanbieder is benaderd door een tv producent met verzoek om mee te werken aan de totstandkoming van een reality tv-serie. Deze serie zou moeten bijdragen aan meer bekendheid over psychiatrische stoornissen en aan destigmatisering van psychiatrische patiënten. Het idee is dat er een bekende Nederlander wordt opgenomen in een ..
Een grote aanbieder van zorg aan verstandelijk gehandicapten gaat failliet. De zorg aan jeugd en volwassenen wordt vervolgens door verschillende partijen overgenomen. De volwassenenzorg wordt voortaan verleend door een nieuwe, speciaal hiervoor in het leven geroepen besloten vennootschap. Deze vennootschap beschikt over een WTZi toelating en is eigendom van ..
Een besluit tot gewijzigde openingstijden van de entree van een verpleeghuis blijkt na het doorlopen van de adviesprocedure niet los gezien te kunnen worden van een besluit -waar geen advies over is gevraagd - tot gewijzigde openingstijden van de receptie aldaar. Voor de zorgaanbieder is dit de reden om ..
De LCvV kan op verzoek van de stuurgroepleden een algemene vraag over toepassing van de WMCZ beantwoorden. Dit wordt interpretatievraag genoemd. Met het antwoord op zo'n vraag kunnen de brancheorganisaties en organisaties voor clientenraden, hun leden van advies dienen. In 2012 werd een interpretatievraag gesteld over of WMCZ adviesrecht van ..