Uitspraak 19-002 Benoeming van een manager zorg

Na een negatief verzwaard advies over een voorgenomen benoeming van een manager zorg kan de zorgaanbieder hetzij afzien van de benoeming hetzij de LCvV vragen te beoordelen of hij in redelijkheid tot de benoeming over kan gaan.
Een zorgaanbieder dient in te gaan op vragen en bezwaren van de cliëntenraad ook al is de zorgaanbieder absoluut overtuigd van de juiste keuze qua kandidaat en vindt hij de bezwaren van de cliëntenraad niet ter zaken doende.

De LCvV beoordeelt de kwaliteit en zorgvuldigheid van de gevolgde procedures en niet de geschiktheid van de kandidaat.

Aanmaakdatum: 27-05-2019

Gerelateerde documenten

Uitspraak 15-009 Verhuizen na brandveiligheidsonderzoek
Uitspraak 15-009 Verhuizen na brandveiligheidsonderzoek

Een zorgaanbieder laat periodiek de brandveiligheid op locaties onderzoeken. Van een locatie (verpleging en verzorging) wordt duidelijk dat deze niet meer aan de (aangescherpte) brandveiligheidseisen voldoet.  Besloten wordt een groep bewoners met een hoge zorg-zwaarte indicatie daarom met spoed over te plaatsen. 

Met de uitvoering van dit besluit wordt al ..

Uitspraak 09-007 Informatieverstrekking over kandidaat-directeur
Uitspraak 09-007 Informatieverstrekking over kandidaat-directeur

De raad van toezicht wil een nieuwe algemeen directeur benoemen. De cliëntenraden hebben over deze benoeming een positief advies gegeven. Daarna ontvingen de cliëntenraden, uit anonieme bron, informatie over de stand van zaken bij de uitvoering van een reorganisatie van de organisatie waaraan de beoogde algemeen directeur leiding gaf. ..

Uitspraak 20-006 Ingrijpende verbouwing, overgangsrecht
Uitspraak 20-006 Ingrijpende verbouwing, overgangsrecht

Een verpleeghuis is toe aan een ingrijpende verbouwing. Aan de cliëntenraad is in 2019 een voorstel gedaan over de wijze waarop de raad in lijn met de nieuwe Wmcz betrokken kan worden bij het verbouwingstraject. Dat voorstel is afgeslagen. Op adviesaanvragen over de verbouwing en wijziging in de maaltijdvoorziening ..

Uitspraak 21-002 Afwijken van een veldnorm
Uitspraak 21-002 Afwijken van een veldnorm

Een zorginstelling lukt het sinds 2017 niet meer om voor een groep cliënten die in het kader van verslavingszorg medische heroïne verstrekt krijgt, de avondverstrekking zoals de veldnorm voorschrijft, organisatorisch nog rond te krijgen.  Er wordt -eerst op tijdelijke basis en eind 2019 definitief- gekozen om de avondverstrekking te ..