Zoekresultaat

Deze uitspraak heeft betrekking op een forensisch psychiatrische kliniek. De directeur wil verbieden dat cliënten eigen computers en mobiele telefoons met meer dan een belfunctie in hun bezit hebben. De cliëntenraad is het niet eens met dit plan en brengt daarover een negatief advies uit. De directeur verzoekt de ..
Deze uitspraak heeft betrekking op drie besluiten van een zorgaanbieder. Deze besluiten zijn volgens de centrale cliëntenraad nietig omdat de zorgaanbieder de besluiten heeft genomen ondanks een negatief verzwaard advies van de centrale cliëntenraad en zonder de besluiten te laten toetsen door de commissie van vertrouwenslieden. Het eerste besluit betreft ..
Een zorgaanbieder vraagt verzwaard advies aan de CCR over verhoging van de waskosten. De voorzitter van de centrale clientenraad had begrip voor de wens tot doorzetting bij de zorgaanbieder en is er veel aan gelegen om een negatief advies te vermijden. Een van de lokale afgevaardigden in de CCR ..
Een zorgaanbieder is voornemens te stoppen met het uitbetalen van een vergoeding aan cliënten die deelnemen aan dagbesteding, werk- of leeractiviteiten. De zorgaanbieder ziet zich hiertoe genoodzaakt omdat Wmo zorginkoopcontracten van gemeentes hem het uitbetalen van dergelijke vergoeding verbieden. De cliëntenraad voert aan dat het gaat om kleine bedragen ..
Een zorgaanbieder wil de textielservice door een externe partij gaan laten uitvoeren. Er zijn tussen diverse locaties nu grote verschillen in uitvoeringswijze en op het wasproces wordt jaarlijks erg veel geld toegelegd. De clientenraad van een van de locaties is na de adviesprocedure met veel vragen blijven zitten, blijkt ..