Zoekresultaat

De zorgaanbieder heeft in het kader van een reorganisatie een clustermanager benoemd. De cliëntenraad en de zorgaanbieder zijn het erover eens dat de zorgaanbieder in principe de cliëntenraad gelegenheid behoort te geven verzwaard advies uit te brengen bij een benoeming van een clustermanager. In dit geval heeft de zorgaanbieder ..
Tijdens een overlegvergadering deelt de zorgaanbieder de cliëntenraad van een verzorgingshuis mee dat de keuken van het verzorgingshuis over vijf maanden gesloten zal worden. Op dezelfde dag wordt dit ook aan de bewoners gemeld. Na sluiting van de keuken zullen de warme maaltijden van elders betrokken worden. De cliëntenraad ..
Deze uitspraak heeft betrekking op een geschil tussen een zorgaanbieder en een verwantenraad. Het geschil gaat over de vraag of de zorgaanbieder de verwantenraad gelegenheid moet geven om verzwaard advies uit te brengen over de benoeming van de hoofden van drie units. Eén van de units verleent ambulante zorg, ..
Deze uitspraak van de LCvV gaat over de vraag of een besluit om regiohoofden te benoemen onder het verzwaard adviesrecht van de cliëntenraad valt. De LCvV concludeert dat de regiohoofden geen afdelingshoofden zijn, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel m Wmcz. Het besluit over hun benoeming valt ..