Zoekresultaat

Een zorgaanbieder vraagt verzwaard advies aan de CCR over verhoging van de waskosten. De voorzitter van de centrale clientenraad had begrip voor de wens tot doorzetting bij de zorgaanbieder en is er veel aan gelegen om een negatief advies te vermijden. Een van de lokale afgevaardigden in de CCR ..
Een zorgaanbieder wil de textielservice door een externe partij gaan laten uitvoeren. Er zijn tussen diverse locaties nu grote verschillen in uitvoeringswijze en op het wasproces wordt jaarlijks erg veel geld toegelegd. De clientenraad van een van de locaties is na de adviesprocedure met veel vragen blijven zitten, blijkt ..
Een zorgaanbieder wil een wijziging in de dienstverlening door de thuiszorg in een woonzorgcomplex doorvoeren. Voortaan moeten bepaalde cliënten voor de bezorging van maaltijden en het gebruik van het zorg-alarmeringssysteem gaan betalen. Op deze wijziging is verzwaard adviesrecht van toepassing. Het betreft een clienten geldende regeling. Dat de wijziging ..
Huurders van een appartement in een woon/zorgcomplex zijn verplicht om bij het afsluiten van een huurovereenkomst tevens een zorgabonnement af te sluiten. De invulling van dit zorgabonnement is nader uitgewerkt in een informatiegids voor bewoners. Het zorgabonnement heeft betrekking op de mogelijkheid gebruik te maken van een 24-uurs alarmeringssysteem ..
Zorgaanbieder heeft het voornemen om de kosten voor het wassen van kleding van cliënten van de psychogeriatrische (PG) verblijfslocaties te gaan verhogen en te gaan uniformeren. De methode van wassen en de tarieven verschillen per locatie en er heeft jarenlang geen prijsindexering plaatsgevonden.  De zorgaanbieder geeft aan hier financieel ..