Uitspraak 21-002 Afwijken van een veldnorm

Een zorginstelling lukt het sinds 2017 niet meer om voor een groep cliënten die in het kader van verslavingszorg medische heroïne verstrekt krijgt, de avondverstrekking zoals de veldnorm voorschrijft, organisatorisch nog rond te krijgen.  Er wordt -eerst op tijdelijke basis en eind 2019 definitief- gekozen om de avondverstrekking te laten vervallen. In overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wordt het zorgaanbod per cliënt op de nieuwe situatie aangepast. De clientenraad is hier van begin af aan tegen en heeft de nietigheid ingeroepen toen eea nog een tijdelijke status had.

De zorgaanbieder heeft daar, volgens de LCvV ten onrechte geen juridisch gevolg aan gegeven. De Cliëntenraad is nadien wel betrokken maar handhaaft het negatief advies en legt de zaak aan de LCvV voor. De zorgaanbieder vraagt dan vervangende toestemming op grond van de Wmcz2018 om het besluit definitief te maken. De LCvV acht hiervoor dringende redenen aanwezig maar merkt op dat afwijken van een veldnorm alleen in heel uitzonderlijke omstandigheden kan. In casu was dat het geval.

Aanmaakdatum: 01-02-2021

Gerelateerde documenten

Uitspraak 15-009 Verhuizen na brandveiligheidsonderzoek
Uitspraak 15-009 Verhuizen na brandveiligheidsonderzoek

Een zorgaanbieder laat periodiek de brandveiligheid op locaties onderzoeken. Van een locatie (verpleging en verzorging) wordt duidelijk dat deze niet meer aan de (aangescherpte) brandveiligheidseisen voldoet.  Besloten wordt een groep bewoners met een hoge zorg-zwaarte indicatie daarom met spoed over te plaatsen. 

Met de uitvoering van dit besluit wordt al ..

Uitspraak 15-007 Besluit wijziging nachtzorg
Uitspraak 15-007 Besluit wijziging nachtzorg

Op een besluit om het aanbod van de nachtzorg aan mensen met een ernstige lichamelijke beperking te wijzigen, is verzwaard adviesrecht van toepassing. Door dit besluit kan een groep bewoners niet meer, zoals voorheen wel altijd het geval en uitdrukkelijk ook zo afgesproken, zelf bepalen hoe laat zij naar ..

Uitspraak 09-006 Verhuiskostenregeling / Geen nietigheid ingeroepen
Uitspraak 09-006 Verhuiskostenregeling / Geen nietigheid ingeroepen

De zorgaanbieder heeft een verhuiskostenregeling vastgesteld die van toepassing is op bewoners van een appartementencomplex die willen verhuizen naar een nieuw woonzorgcentrum. Het betreft bewoners die voorheen in het verzorgingshuis woonden waarvoor het nieuwe woonzorgcentrum in de plaats is gekomen. Het sociaal plan is op hen niet van toepassing ..

Uitspraak 11-005 Cliëntmedezeggenschap bij wijziging zorgaanbod
Uitspraak 11-005 Cliëntmedezeggenschap bij wijziging zorgaanbod

Wanneer de invoering van een eigen bijdrage voor een bepaalde activiteit het gevolg is van een grootschaliger beleidswijziging die alle locaties van de zorgaanbieder regardeert, en waarover conform de instellingsregeling de adviesprocedure op centraal niveau is gevolgd, kan een lokale cliëntenraad geen beroep op nietigheid van een onderdeel van ..