Uitspraak 12-003 Adviesrecht bij interne overplaatsing van teamleiders

Bij zorgaanbieder heeft een reorganisatie plaatsgevonden die tot aanstelling van Woonzorgmanagers heeft geleid welke managers bepaalde taken van de teamleiders hebben overgenomen. Na de reorganisatie worden er tevens teamleiders van locatie gewisseld. De cliëntenraad heeft over deze interne overplaatsingen van teamleiders niet kunnen adviseren en zorgaanbieder is van mening dat dit ook niet hoeft.

De LCvV constateert dat zorgaanbieder de cliëntenraad (althans een afvaardiging daarvan) in de praktijk de gelegenheid geeft om zitting te nemen in zowel sollicitatiecommissies voor aanstelling van nieuwe Woonzorgmanagers als voor nieuwe Teamleiders. Tevens blijkt dat er geen adequate medezeggenschapsregeling is met nadere uitwerking van de WMCZ rechten en evenmin is er ander geschreven beleid rond het thema medezeggenschap bij aanstellingen. 

Het is vaste jurisprudentie van de LCvV dat de wijze van aanstelling (externe werving danwel interne overplaatsing) niet afdoet aan de verplichting om verzwaard advies te vragen zolang het gaat om een nieuwe personele invulling met bestendig karakter.

Aanmaakdatum: 04-07-2012

Gerelateerde documenten

Uitspraak 08-003 Voorgenomen sluiting interne keuken
Uitspraak 08-003 Voorgenomen sluiting interne keuken

Tijdens een overlegvergadering deelt de zorgaanbieder de cliëntenraad van een verzorgingshuis mee dat de keuken van het verzorgingshuis over vijf maanden gesloten zal worden. Op dezelfde dag wordt dit ook aan de bewoners gemeld. Na sluiting van de keuken zullen de warme maaltijden van elders betrokken worden. De cliëntenraad ..

Uitspraak 07-002 Rol cliëntenraad bij benoeming regiohoofden
Uitspraak 07-002 Rol cliëntenraad bij benoeming regiohoofden

Deze uitspraak van de LCvV gaat over de vraag of een besluit om regiohoofden te benoemen onder het verzwaard adviesrecht van de cliëntenraad valt. De LCvV concludeert dat de regiohoofden geen afdelingshoofden zijn, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel m Wmcz. Het besluit over hun benoeming valt ..

Uitspraak 19-002 Benoeming van een manager zorg
Uitspraak 19-002 Benoeming van een manager zorg

Na een negatief verzwaard advies over een voorgenomen benoeming van een manager zorg kan de zorgaanbieder hetzij afzien van de benoeming hetzij de LCvV vragen te beoordelen of hij in redelijkheid tot de benoeming over kan gaan.
Een zorgaanbieder dient in te gaan op vragen en bezwaren van de ..

Uitspraak 21-001  Adviesrecht bij aanstelling locatiehoofden
Uitspraak 21-001 Adviesrecht bij aanstelling locatiehoofden

Meningsverschil over hoe de Wmcz (oud) en Wmcz2018 toegepast dienen te worden bij de aanstelling van locatiehoofden. De LCvV oordeelt dat voor 1 juli 2020 de zorginstelling ten onrechte geen verzwaard advies aan lokale raden heeft gevraagd over diverse voorgenomen aanstellingen. Dit betrof zowel interne overplaatsingskandidaten als extern geworven ..