Zoekresultaat

Een zorgaanbieder informeert een lokale cliëntenraad over de voorgenomen uitvoering van een calamiteitenonderzoek naar het overlijden van een cliënt. De cliëntenraad neemt kennis van het plan van aanpak en geeft aan er vanuit te gaan te zijner tijd het onderzoeksrapport te zullen ontvangen. De zorgaanbieder laat vervolgens nadat het ..
Een zorgaanbieder ziet zich in 2017 vanwege bezuinigingen genoodzaakt om diverse restauratieve voorzieningen op een instellingsterrein te gaan reorganiseren. Met betrekking tot de loge en kiosk van een van de verblijfslocaties wijzigen de plannen in de loop der tijd diverse keren. De cliëntenraad van deze locatie is van mening dat ..
Na een negatief verzwaard advies over een voorgenomen benoeming van een manager zorg kan de zorgaanbieder hetzij afzien van de benoeming hetzij de LCvV vragen te beoordelen of hij in redelijkheid tot de benoeming over kan gaan.Een zorgaanbieder dient in te gaan op vragen en bezwaren van de cliëntenraad ..
Een zorgaanbieder heeft het voornemen om de dagbesteding van een groep Wmo cliënten te verhuizen naar een andere locatie. De andere locatie betreft een intramurale opnamelocatie voor mensen in een gevorderd stadium van dementie. Die locatie heeft een mooie grote ruimte op de begane grond waar weinig gebruik van wordt ..
Een zorgaanbieder laat periodiek de brandveiligheid op locaties onderzoeken. Van een locatie (verpleging en verzorging) wordt duidelijk dat deze niet meer aan de (aangescherpte) brandveiligheidseisen voldoet.  Besloten wordt een groep bewoners met een hoge zorg-zwaarte indicatie daarom met spoed over te plaatsen.  Met de uitvoering van dit besluit wordt al ..